SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

SBS Lao

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Lao program, including news from Australia and around the world. - ກະ​ຣຸ​ນາ​ຟັງ​ກາ​ນ​ສະ​ພາດ, ສາ​ຣະ​ຄະ​ດີ​ແລະ​ເຣື່ອງ​ລາວ​ຊຸມ​ຊົນ​ຈາກ SBS ຣາຍ​ການ​ພາ​ສາ​ລາວ, ຮວມ​ດ້ວຍ​ຂ່າວ​ຈາກອອ​ສ​ເຕຼ​ເລັຍ​ແລະ​ທົ່ວ​ໂລກ.

廣播: SBS Chill

听听最后一集:

ກ່ອນໆນີ້ໄທຍ໌ຈັບລົງໂທດພໍ່ຄ້າລາວລາຍໃຫຍ່ໃນດ້ານຢາເສບຕິດ.

 

ບັດນີ້ກໍ່ຈັບລາາຍໃຫຍ່ໃຫຍ່ອີກໃນຖານຖຶກກ່າວຫາວ່າຊັກຟອກເງິນ 200​ ລ້ານບາດ.

ເງິນເຫຼົ່ານີ້ຖຶກອ້າງວ່າມີເຍື້ື້ອໄຍເຖິງການຄ້າຢາເສບຕິດ...

-

ກ່ອນໆນີ້ໄທຍ໌ຈັບລົງໂທດພໍ່ຄ້າລາວລາຍໃຫຍ່ໃນດ້ານຢາເສບຕິດ.

 

ບັດນີ້ກໍ່ຈັບລາາຍໃຫຍ່ໃຫຍ່ອີກໃນຖານຖຶກກ່າວຫາວ່າຊັກຟອກເງິນ 200​ ລ້ານບາດ.

ເງິນເຫຼົ່ານີ້ຖຶກອ້າງວ່າມີເຍື້ື້ອໄຍເຖິງການຄ້າຢາເສບຕິດ...

以前的剧集

 • 1913 - ໄທຍຸຈັບ"ລາວ"ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ໌ອີກແລ້ວ. ໄທຍ໌-ລາວຊຸກຍູ້ການຄ້າຊາຍແດນ. ຊ່ວງເຮືອ ໄທຍ໌ທີນຶ່ງ  
  Sat, 21 Sep 2019
 • 1912 - ປະຊາຊົນ ຮົງກົງ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ສະຫະຣົດຊົດຊ່ວຍເອົາເວຣີປະຊາທິປະໄຕ - ປະຊາຊົນ ຮົງກົງ ຮຽກຮ້ອງ�� 
  Sat, 21 Sep 2019
 • 1911 - ຝຸງຊົນແລະຊຸມນຸມຕໍ່ຕ້ານໂລກຮ້ອນ - ຝຸງຊົນແລະຊຸມນຸມຕໍ່ຕ້ານໂລກຮ້ອນ 
  Sat, 21 Sep 2019
 • 1910 - ເຊື້ອ ຮອກໂມນ ທະວີເປີເຊັນເປັນມະເຮງເຕົ້ານົມ - ເຊື້ອ ຮອກໂມນ ທະວີເປີເຊັນເປັນມະເຮງເຕົ້ານົມ 
  Wed, 18 Sep 2019
 • 1909 - ອອສເຕຼເລັຍຮັບເອົາຄົນຕ່າງປະເທດໜ້ອຍລົງມາກມາຍ - ອອສເຕຼເລັຍຮັບເອົາຄົນຕ່າງປະເທດໜ້ອຍລົງມາກມາຍ 
  Wed, 18 Sep 2019
显示更多剧集

其他 SBS Chill podcasts

選擇 Podcast 類型