SBS Vietnamese - SBS Việt ngữ

SBS Vietnamese - SBS Việt ngữ

SBS Vietnamese

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Vietnamese program, including news from Australia and around the world. - Nghe tin tức nước Úc và thế giới, phỏng vấn, tường thuật, và phóng sự cộng đồng trong chương trình Việt ngữ của SBS Radio.

廣播: SBS Chill

听听最后一集:

Nhà thơ Đỗ Trung Quân có hai bài thơ có thể gọi là cảm tác tháng Tư, một sáng tác năm 1982 có tên Tạ Lỗi Trường Sơn, và bài mới nhất "Tháng tư - lời muộn phiền của người 64 tuổi". Trong những ngày tháng Tư này, Văn nghệ cuối tuần xin giới thiệu hai bài thơ của Đỗ Trung Quân về nỗi mât còn trong con dân của một quê hương bị chính dân tộc mình phá nát.

-

Nhà thơ Đỗ Trung Quân có hai bài thơ có thể gọi là cảm tác tháng Tư, một sáng tác năm 1982 có tên Tạ Lỗi Trường Sơn, và bài mới nhất "Tháng tư - lời muộn phiền của người 64 tuổi". Trong những ngày tháng Tư này, Văn nghệ cuối tuần xin giới thiệu hai bài thơ của Đỗ Trung Quân về nỗi mất còn trong con dân của một quê hương bị chính dân tộc mình phá nát.

以前的剧集

 • 8640 - Văn Nghệ Cuối Tuần (96) Tháng Tư, lời muộn phiền - Văn Nghệ Cuối Tuần (96) Tháng Tư, lời muộn phiền 
  Tue, 23 Apr 2019
 • 8639 - Luật lệ quanh ta (192) Khai man là tội hình sự ở Úc - Luật lệ quanh ta (192) Khai man là tội hình sự ở Úc 
  Fri, 20 Sep 2019
 • 8638 - Người già bị té tăng tăng gấp đội trong 10 năm qua - Người già bị té tăng tăng gấp đội trong 10 năm qua 
  Fri, 20 Sep 2019
 • 8637 - Phone scam warning for Chinese migrants and university students - Thủ thuật lừa đảo qua đện thoại tiếp tục nhắm vào sinh viên và di dân Trung Quôc 
  Thu, 19 Sep 2019
 • 8636 - Việt Nam tuần qua (21/9/2019) - Việt Nam tuần qua (21/9/2019) 
  Fri, 20 Sep 2019
显示更多剧集

其他 SBS Chill podcasts

選擇 Podcast 類型