Giang ơi Radio

Giang ơi Radio製作的Giang ơi Radio

Giang ơi Radio

Cảm ơn các bạn đã đến với Giang Ơi Radio, mình là Giang và ở đây mình tản mạn về chuyện làm người lớn.

分类: 教育

听听最后一集:

Mình là Giang, mình là người lớn và mình mang bầu.

以前的剧集

 • 20 - #20 - người lớn mang bầu 
  Fri, 26 Nov 2021
 • 19 - #19 - người lớn quá tải mạng xã hội 
  Fri, 17 Sep 2021
 • 18 - #18 - người lớn đi thi 
  Mon, 26 Jul 2021
 • 17 - #17 - người lớn cảm thấy... già 
  Sat, 29 May 2021
 • 16 - #16 - người lớn đón năm mới 
  Sun, 17 Jan 2021
显示更多剧集

更多中文 教育 podcasts

更多国际 教育 podcasts

選擇 Podcast 類型