CCF Sermon Audio

Christ's Commission Fellowship製作的CCF Sermon Audio

Christ's Commission Fellowship

Tune in for a weekly audio of the Sunday services of Christ's Commission Fellowship - a church founded in the Philippines that seeks to honor God and make disciples. To learn more about CCF, visit www.ccf.org.ph

分类: 宗教與靈修

听听最后一集:

Ano ang pinakamasamang balita ang natanggap mo? Walang gustong makarinig ng masamang balita, ngunit minsan ito ang gigising sa atin para harapin ang mga bagay na humihila sa atin palayo sa Diyos.   

Speaker: Ptr. Bong Saquing 

Series:  What's the Real Problem?

Watch the Full Message here: https://go.ccf.org.ph/06262022Tag

以前的剧集

 • 244 - BAD NEWS: Deny or Do Something About It | Bong Saquing 
  Sun, 26 Jun 2022
 • 243 - BAD NEWS: Deny or Do Something About It | Peter Tan-Chi 
  Sun, 26 Jun 2022
 • 242 - Good News, Bad News: Share the Good News | Bong Saquing 
  Sun, 19 Jun 2022
 • 241 - Good News, Bad News: Share the Good News | Peter Tan-Chi 
  Sun, 19 Jun 2022
 • 239 - Pursue Great Gain | Bong Saquing 
  Sun, 12 Jun 2022
显示更多剧集

更多中文 %(宗教與靈修)s podcasts

更多国际 宗教與靈修 podcasts

選擇 Podcast 類型