หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

dhamma.com製作的หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

dhamma.com

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

分类: 教育

听听最后一集:

ในความเป็นจริงแล้วเรื่องของกรรม มันก็คือเรื่องของเหตุกับผลนั่นเอง ถ้าเราทำเหตุอย่างนี้ ผลมันก็เป็นอย่างนี้ ทำเหตุอีกอย่างหนึ่ง ผลก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง มันเป็นเรื่องของเหตุกับผล ธรรมะของพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยเรื่องเหตุกับผลทั้งนั้น ไม่มีอะไรเลื่อนๆ ลอยๆ พิสูจน์ไม่ได้ ฉะนั้นคำสอนของท่านจะเป็นเรื่องของเหตุกับผล อย่างถ้าเรามีตัณหา มีความอยากเกิดขึ้น ผลคือความทุกข์จะต้องเกิดขึ้น ฉะนั้นความอยากเกิดขึ้นเมื่อไร จิตก็สร้างภพทันทีเลย ตัณหาเป็นผู้สร้างภพ ภพก็คือความดิ้นรนปรุงแต่งของจิต แล้วทันทีที่เกิดความดิ้นรนปรุงแต่งของจิต ความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีเลย มันไม่มีใครคัดค้านได้ มันเป็นสัจธรรมอย่างนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราทำเหตุคือตัณหา ผลก็คือความทุกข์ ถ้าเราทำเหตุ คือศีล สมาธิ ปัญญา หรืออริยมรรคมีองค์ 8 สิ่งที่เราได้คือความพ้นทุกข์ ความดับทุกข์ อันนี้ก็ไม่มีใครกล้าเถียงได้เพราะว่ามันเป็นสัจธรรม หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 24 มีนาคม 2567

以前的剧集

 • 2384 - กฎแห่งกรรม : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 24 มี.ค. 2567 
  Thu, 18 Apr 2024
 • 2383 - วิธีฝึกให้ได้ตัวรู้ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 23 มี.ค. 2567 
  Wed, 17 Apr 2024
 • 2382 - [คลิปสั้น] บางคนกลัวนิพพาน หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 4 พ.ย. 66 (661104) 
  Wed, 17 Apr 2024 - 0h
 • 2381 - [คลิปสั้น] สิ้นสงสัยในพระพุทธศาสนา หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 4 พ.ย. 66 (661104) 
  Wed, 17 Apr 2024 - 0h
 • 2380 - วิธีปล่อยวาง : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 17 มี.ค. 2567 
  Tue, 16 Apr 2024
显示更多剧集

更多中文 教育 podcasts

更多国际 教育 podcasts

選擇 Podcast 類型