Q嘟學台語

Yile Yien OhTâi-gí製作的Q嘟學台語

Yile Yien OhTâi-gí

被一個台語講得很輪轉的外國人(阿勇)刺激到,這位媽媽,決定帶著兩個女兒QQ(以樂)、嘟嘟(以恩)練習台語

Powered by Firstory Hosting

分类: 運動與休閒

听听最后一集:

母親節快樂 bó-tshin-tsia khuài-lo̍k

.本集練習
▍母親節送什麼禮物?
禮物 lé-bu̍t
擁抱 sio-lám
甜言蜜語 tinn-giân-bi̍t-gí
卡片 khah-phìnn
按摩 lia̍h-lîng
乾燥花 ta-sò-hue
準備早餐 tsún-pī tsá-tǹg

▍唱歌 tshiùnn-kua
「媽媽你是我的最愛」 tsuân sè-kài guá siōng ài lí

▍吹直笛 pûn phín-á
「天下的媽媽都是一樣的」tsuân-sè-kài ê a-bú lóng sī kâng-khuán

Powered by Firstory Hosting

以前的剧集

 • 9 - ep 9 – 母親節送媽媽什麼禮物呢 
  Sun, 09 May 2021
 • 8 - ep 8 – 你的鉛筆盒裝什麼? 
  Sun, 11 Apr 2021
 • 7 - ep 7 – 客廳的物品要怎麼說? 
  Mon, 29 Mar 2021
 • 6 - ep 6 – 浴室的物品怎麼說? 
  Sun, 21 Mar 2021
 • 5 - ep 05 – 一次學會:下雨天,大熱天的出門裝備 
  Sun, 14 Mar 2021
显示更多剧集

更多中文 運動與休閒 podcasts

更多国际 運動與休閒 podcasts

選擇 Podcast 類型